Gaszenie gazem – przegląd gaszenia, konserwacja i modernizacja